Chcemy, żebyś wiedział, że strona internetowa, z której korzystasz używa plików cookies, za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz w celu zarządzania stroną i poprawy jakości usług, w tym dostosowania treści do preferencji i zainteresowań użytkownika. Korzystając ze strony, zgadzasz się na używanie plików cookies. Informacja o stosowaniu cookies „więcej informacji” wyjaśnia czym są pliki cookies, jak przetwarzamy zbierane przy ich pomocy dane, w jaki sposób nasi partnerzy mogą używać cookies, jak możesz zmienić ustawienia oraz zawiera inne szczegółowe informacje na temat plików cookies.

   

Regulamin promocji BLACK FRIDAY

 Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udziału w Akcji Promocyjnej „BLACK FRIDAY”

2. Organizatorem Promocji jest Orbico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02 - 823) przy ul. Salsy 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000046562, REGON: 277632751, NIP: 646-25-26-337, kapitał zakładowy 40 841 450,00 zł, Oddział Style w Warszawie (02 – 823) przy ul. Salsy 2.

3. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

4. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją 'Regulaminu'.

5. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym merrell.pl i nie łączy się z innymi kuponami i kodami zniżkowymi.

6. Promocja obowiązuje w okresie od 16.11.2023 do 22.11.2023.

7. Uczestnik może wielokrotnie korzystać z Promocji w okresie jej obowiązywania.

8. Warunkiem skorzystania z Promocji jest w okresie od 16.11.2023 roku do 22.11.2023 roku, za pośrednictwem sklepu internetowego merrell.pl, dodanie do koszyka zakupowego sklepu, dowolnej pary butów marki Merrell, oznaczonej plakietką 'BLACK30'

9. Po spełnieniu warunków skorzystania z Promocji, określonych w ust. 8 Regulaminu, użycie kodu promocyjnego "BLACK30" w koszyku zakupowym. Kod uprawnia do rabatu -30% w odniesieniu do sumy wartości wszystkich zakupionych produktów objętych promocją.

10. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu produktów objętych niniejszą Promocją a) nieuszkodzone i nienoszące śladów używania produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po otrzymaniu towaru, co nie wyłącza i nie ogranicza praw z tytułu rękojmi;

b) zwracane Produkty powinny być dostarczone w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu. Do zwrotu należy dołączyć formularz zwrotu.

11. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

12. Wszelkie zapytania związane z Promocją powinny być kierowane pod adres: [email protected]

13. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa a także zapisy regulaminu Sklepu Internetowego merrell.pl.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2023 r.